Thu nhỏ ảnh Bạn chọn 1 ảnh JPG/GIF/PNG để thu nhỏ

Chọn ảnh:
Kích thước:
Chất lượng:


Chương trình thu nhỏ ảnh trực tiếp, phiên bản 1.0 (19/01/2005)
Viết bởi Nguyễn Hải Nam.