Hướng dẫn sử dụng bằng hinh ảnh

Tải Microsoft .NET framework 2.0 (để chạy auto)

Chu y: xem thời gian để tải bản mới nhất cho minh.